Sara Plus

Sara Plus , ståløfter , ganghjelpemiddel og passivløfter i ett og samme produkt.

Se mer om Sara Plus her (ekstern lenke)

 

Kategori:

Beskrivelse

Kombinert ståløfter, ganghjelpemiddel og passivløfter

Det avanserte stå- og oppreisingshjelpemiddelet

Sara Plus™ tilbyr noe ekstra: Avanserte støttefunksjoner for beboere/pasienter som fremmer mobiliteten mer enn noen andre typer hjelpemidler.

Dette fører til at flere beboere/pasienter kan dra nytte av fordelene ved mobilitetsaktivisering og gir balanse-, stå og gåtrening.

Bedre pleie og økt effektivitet

Sara Plus stå- og oppreisingshjelpemiddel bistår pleiere ved effektiv flytting og mobilisering av flere beboere og pasienter enn noen gang tidligere. En enkelt pleier kan håndtere forflytninger og trening, og Sara Plus blir dermed en kostnadseffektiv investering som øker standarden på pleien.

Gjør oppgavene enklere og tryggere

Håndkontrollen til den batteridrevne Sara Plus styrer hev- og senkefunksjonen. Med Sara Plus unngår man manuell håndtering i forbindelse med mange daglige rutiner, og reduserer dermed faren for ryggskader på jobben.

Seil

I tillegg til det grunnleggende utvalget av ståseil til Sara Plus, er det utviklet en spesiell type seil med navnet Bos. Dette gir bedre støtte ved at det trekker beboerens/pasientens sete frem mot løfteren. Beboerne/pasientene vil dermed bli stående i en mer oppreist stilling, noe som er gunstig i forbindelse med rehabilitering.