Sara 3000

Sara 3000 , en ståløfter som også kan nyttes til passiv forflytning sittende til sittende.

http://www.arjohuntleigh.no/produkter/losninger-for-pasientforflytning/sta-og-oppreisingshjelpemidler/sara-3000/

Kategori:

Beskrivelse

ArjoHuntleigh Products Patient Transfer Solutions Standing and Raising Aids Sara 3000 Long

Ergonomisk designet stå- og oppreisingshjelpemiddel med motoriserte funksjoner

Dette stå- og oppreisingshjelpemiddelet er utstyrt med det aller nyeste fra ArjoHuntleighs nyskapende utstyrskonsept.

Den gode funksjonaliteten i forhold til pris bidrar til høyere standard på pleien og bedre sikkerhet.

Sara 3000 er et stå- og oppreisingshjelpemiddel som er utstyrt med det nyeste fra ArjoHuntleighs nyskapende produktkonsept. Den ergonomiske designen og de elektriske funksjonene setter en enkelt pleier i stand til å yte førsteklasses pleie i forbindelse med rutiner som forflytninger og toalettbesøk.

Økt livskvalitet

Bruk av Sara 3000 aktiverer mobiliteten under de daglige forflytningene, og gjør det lettere å vedlikeholde mobiliteten og utføre ståøvelser.

Gjør oppgavene enklere og tryggere

Assisterte forflytninger og toalettbesøk kan utføres uten de belastningene og farene for å pådra seg skader som er forbundet med manuell håndtering.

Bedre pleie og økt effektivitet

Det at én pleier kan betjene løfteren betyr maksimal effektivitet ved ellers arbeidskrevende rutiner. Meget god funksjonalitet i forhold til pris bidrar til høyere standard på pleien.