MaxiOnce

MaxiOnce™ er et glidelaken for engangsbruk som er utviklet for å møte behovene og utfordringene i helseinstitusjoner og sykehus med høy gjennomstrømning av pasienter og høye krav til infeksjonskontroll.

 

Beskrivelse

Høy pleiekvalitet er det viktigste ved MaxiOnce rørglidehjelpemiddel. MaxiOnce er laget av et sterkt materiale med lav friksjon, og brukes bare til én bestemt pasient ved én anledning, noe som sikrer hygienisk og sikker pasientforflytning.

Adkomst, tilgjengelighet og enkelhet
MaxiOnce leveres på en rull som settes inn på en MaxiOnce-holder. MaxiOnce kan klippes i alle lengder, slik at den kan skreddersys til beboeren/pasienten, noe som sikrer minimalt med avfall. Den har et målesystem som gjør det lett å fastslå ønsket lengde på glidelakenet – avstanden mellom hver ArjoHuntleigh-logo er ca. 30 cm (12″).

Reduserer krysskontaminering
MaxiOnce er et engangshjelpemiddel som bidrar ytterligere til å redusere farene som er forbundet med krysskontaminering. Beskyttelse av pasientene er et sentralt aspekt ved infeksjonskontroll.

Kostnadseffektivt
Helseøkonomi er høyt prioritert i dagens helse- og sykehusadministrasjon. Siden MaxiOnce bidrar til at pleierne utfører sikrere og mer ergonomiske pasientforflytninger, bidrar den også til å redusere farene for ryggskader på jobben og alt det medfører.